Hírek

Elérhetőségek

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Tisztelt Lakosok!

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételéhez, tanulmányaihoz nyújt támogatást az esélyteremtés érdekében. 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium meghirdette a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulóját, amelyhez Magyarszecsőd Község Önkormányzata is csatlakozott. 

Az ösztöndíjrendszer egy többszintű támogatási rendszer, amelynek részei:

1.önkormányzati ösztöndíjrész (a település által megítélt és a megyei önkormányzat által kiegészíthető, a hallgatóknak adományozott szociális ösztöndíj)

2.intézményi ösztöndíjrész (a hallgatók felsőoktatási intézményében az 51/2007. Korm. rendelet alapján megállapított szociális ösztöndíj, azaz az „önkormányzati ösztöndíjrész” kiegészítése azzal megegyező mértékben; az intézményi ösztöndíjrész havi egy főre eső legmagasabb összege az ösztöndíjrendszer fennállása óta változatlanul 5 000 forint – az intézményi összeghatárt az oktatásért felelős miniszter évente közzéteszi)

Az „A” típusú pályázatra jelentkezhetnek a felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgatók, a „B” típusú pályázatra az adott tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett fiatalok, akik felsőoktatási képzésben kívánnak részt venni.

A pályázatok elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. A pályázat elbírálása során előnyt élveznek a hátrányos családi vagy szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, tanulni vágyó fiatalok.

A pályázat benyújtása a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren (EPER-Bursa rendszer) keresztül történik. Az adatfeltöltést követően kinyomtatott és aláírt pályázati űrlapot a pályázóknak az Önkormányzathoz kell benyújtaniuk, a szükséges mellékletekkel együtt.

A benyújtási határidő: 2021. november 5.

A pályázati kiírások az alábbi linkekre kattintva tekinthetők meg: